9.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 23-35 CEVABI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 23-35 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Öğün Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Öğün  Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Öğün Yayınları 9.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Öğün Yayıncılık 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 CEVAPLARI  

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Metin Anlama ve Çözümleme

1. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri belirleyiniz. Bunların anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap;

BAĞLAM: türleri özdeş ya da birbirine yakın olan nesnelerin bir araya getirilip bağlanmış biçimi.

KİTLE: Sanat metninin hitap ettiği kesim, topluluk
SÖYLEYİŞ: Sanatçının eserinde dili kullanış tarzı, üslubu

2. Okuduğunuz metinde “metin” nasıl tanımlanmaktadır? Açıklayınız.

Cevap;

Metin, çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla oluşturulan anlatma ve anlaşma aracıdır.

3. Okuduğunuz metne göre metinler kaç gruba ayrılarak incelenir? Açıklayınız.

Metinleri öğretici ve sanat metinleri olmak üzere önce ikiye ayırmak, sonra da her metni kendi özellikleri ve benzerleriyle tanımaya ve açıklamaya çalışarak incelenir. 

4. Yazara göre neden her metin kendi alanında her şeyi anlatmaz? Açıklayınız.

her metin kendinden daha geniş bir sistemin yapıcı unsurlarından biridir. Bunun için bir metnin tamamında her şeyi anlatmaya kalkışmak hiçbir şey anlatmamaktır. Ayrıntılar bir tarafa bırakılıp asıl olanı, farklı olanı ön plana çıkarmak amaçlandığı için.

5. Okuduğunuz metne göre metinlerin sınıflandırılmasında temel alınan ölçütlerin neler olduğunu açıklayınız.  

anlatım biçimleri, 
gerçeklikle ilişkileri,
yazılış amaçları,
hedef kitleleri,

6. Metin adlı yazının ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini tespit ediniz.

ana düşüncesi: Metinler dil ile oluşturulan anlatma aracıdır.

yardımcı düşünceler: Metinler farklı açılardan sınıflandırılır. Metinlerdeki temel amaç anlatmadır. Her metnin kendine özgü anlatımı vardır. Metinler öğretici ve sanat metni olarak ikiye ayrılır

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Yukarıdaki şiiri, metni edebî yapan unsurlar bakımından değerlendiriniz (amaç, üslup, söyleyiş özelliği vb.).

Bu şiiri, düzyazı ile ifade ettiğimizde ne değişir? İfade tarzı metnin türünü ne yönde etkiler? Tartışınız.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin, dilin kullanımından doğan hangi türleri (standart dil, ağız, şive, lehçe, argo, jargon) örneklediğini nedenleriyle belirleyiniz.

• Emmim gızını evlendirik mi? — AĞIZ
• Çomçayı çorba tenceresine daldırdı. — ŞİVE
• Bihigi at mïnen barıahpıt (Biz ata binip gideceğiz.) — LEHÇE
• Hasta dün gece ex oldu. — JARGON
• Adam afilli etrafa caka satıyor. — ARGO
• Ortalama hayat standardı denen bir yaşama ölçüsü var. — STANDART DİL

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

B. Sözlü İletişim Uygulamaları
• 31. sayfada verilen iletişim örneğinden hareketle siz de aşağıya bir iletişim örneği yazınız.

Fen Bilimleri öğretmeni Zehra sınıfta ders işlerken Leyla’ya bir soru sorar: H2O formülü sana neyi anımsatıyor? Leyla cevap verir: H2O formülü suya aittir hocam.

Gönderici ; Fen bilimleri öğretmeni Zehra

Alıcı; Leyla

İleti; H2O formülü sana neyi anımsatıyor?

Kanal; Ses dalgaları

Dönüt; H2O formülü suya aittir hocam.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

3. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan biri değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir?

5. “Bilim insanları 2010-2011 yılları arasında Arkansas’ta olan depremlerin, yakınlarda açılan kuyulara gönderilen 94,5 milyon galon suyun 9 aylık bir zaman içinde yerin derinliklerindeki kayaç katmanlarına ulaşması sonucu tetiklendiğini düşünüyor.”
Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

6. Edebî metinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özellikleri içerisinde yer almaz?

9. Aşağıdakilerden hangisi plastik (görsel) sanatlar içinde değerlendirilmez?

10. Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir?

11. Aşağıdakilerin hangisi öğretici metinlerin bir özelliği olamaz?

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

12. Yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum tespit edilirken ……………. biliminden yararlanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

13.Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?

14. Yukarıdaki parça iletişim unsurları bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15. Alıcının mesajı alıp değerlendirmesi ve yorumlaması bunun ardından kaynağa yanıt vermesine ne denir?

 

 

 

 

2021-2022 9.SINIF MEB-ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.