9.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE 9-20 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 1.Ünite Studying Abroad sayfa 9-20 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

Öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Cevapları

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı Pasifik Yayıncılık

4.Write the suitable sentence(s) in the speech balloons.

Uygun cümleyi/cümleleri konuşma balonlarına yazın.

Hello! My name’s Leila.

Merhaba! Benim adım Leyla.

How are you doing? Linda, please meet Nicolas.

Nasılsın? Linda, lütfen Nicolas’la tanış.

Nice to meet you.

Tanıştığımıza memnun oldum..

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı Pasifik Yayıncılık

4.2. Answer: How often do you meet new people? Where do you usually meet new people?

4.2. Cevap: Ne sıklıkla yeni insanlarla tanışırsınız? Yeni insanlarla genellikle nerede tanışırsın?

3. Listen to the dialogue and complete the table.

3. Diyaloğu dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı Pasifik Yayıncılık

4. Listen again and answer the questions.

4.Yeniden dinle ve soruları cevapla.

5. Read the example and introduce yourself and your family members to your friends. Use the questions below as clues.

5. Örneği okuyun, kendinizi ve ailenizi arkadaşlarınıza tanıtın. Aşağıdaki soruları ipucu olarak kullanın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı Pasifik Yayıncılık

6.Answer: Would you like to work abroad? Why/Why not?

6. Yurtdışında çalışmak ister misiniz? Neden/Neden değil?

7.Read the dialogue and answer the question: When will Angela leave the country?

7.Diyaloğu okuyun ve şu soruyu cevaplayın. Angela ülkeyi ne zaman terk edecek?

8.Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

8. Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı Pasifik Yayıncılık

12. Listen again. Read the sentences and write true (T) or false (F).

12.Tekrar dinleyin ve cümleleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

13. Read the sample sentences in the boxes and complete the dialogues on the next page. Then, practise similar dialogues with your friends.

13. Kutulardaki örnek cümleleri okuyun ve bir sonraki sayfada bulunan diyalogları tamamlayın. Ardından arkadaşlarınızla benzer diyaloglar kurun.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı Pasifik Yayıncılık

14. Listen and circle the correct form you hear.

14. Dinleyin ve duyduğunuz doğruyu daire içine alın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı Pasifik Yayıncılık

15.Read the clues in the boxes. Work in pairs to ask for and give simple directions.

15. Kutulardaki ipuçlarını okuyun. Basit talimatlar isteyin ve çiftler halinde çalışın.

16.  When do we send postcards to our friends/relatives, etc.?

16. Arkadaşlarımıza/akrabalarımıza ne zaman kartpostal göndereceğiz?

17. Read the postcard on the next page and answer: What  does Amy do in Cambridge?

17. Bir sonraki sayfada bulunan kartpostalı okumak için ne zaman kartpostal göndereceğiz ve cevaplayacağız. Amy Cambridge ‘de ne yapıyor? 

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı Pasifik Yayıncılık

18. Answer the questions.

18.Soruları cevaplayın.

19. Imagine you are a student abroad. Write a postcard to your parents. 

19.Yurtdışında bir öğrenci olduğunuzu hayal edin. Ailene bir kartpostal yaz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı Pasifik Yayıncılık

20.Answer: Do you like going shopping alone or with someone?

20.Yalnız mı yoksa biriyle mi alışverişe gitmeyi seviyorsun?

21. Listen to the dialogue and answer: Do Miki and Sakiko often meet?

21.Diyaloğu dinleyin ve cevabı verin. Miki ve Sakiko sık sık buluşur mu? 

22. Listen again and complete the missing parts.

22. Tekrar dinleyin ve eksik kısımları tamamlayın.

23.Read the roles and the sample dialogue. Then, work in pairs. Ask and answer questions.

23.Rolleri ve örnek diyaloğu okuyun. Ardından ikili olarak çalışın. Soruları sor ve cevapla.

2021-2022 9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.