9.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE 34-43 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite Movies sayfa 34-43 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2020-2021

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 3.Ünite Sayfa 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı Pasifik Yayıncılık

1. In which type of films can you see these characters? Write under the photos.

1. Bu karakterleri hangi tür filmlerde görebiliyorsunuz? Fotoğrafların altına yaz.

adventure — macera
historical — tarihi
romantic — romantik
science fiction — bilim kurgu
thriller — gerilim
animation — animasyon
drama — dram 

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı Pasifik Yayıncılık

2. Answer: How often do you watch films?

2. Cevap: Ne sıklıkla film izliyorsunuz?

3. Listen to the dialogue and complete the table.

3. Diyaloğu dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

4. Listen again and answer the questions.

4. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı Pasifik Yayıncılık

5. Listen to the dialogue again. Read the situations in the first table. Choose suitable sentences for each of them in the second table and write.

5. Diyaloğu tekrar dinleyin. İlk tablodaki durumları okuyun.
İkinci tabloda her biri için uygun cümleleri seçin ve yaz.

6. Work in pairs. Look at the posters below and make dialogues to go to a movie. Use the sentences in part 5 to invite, accept or refuse the invitation. Ask and tell the time and the date.

6. İkili çalışın. Aşağıdaki posterlere bakın ve bir filme gitmek için diyaloglar yapın.Daveti davet etmek, kabul etmek veya reddetmek için 5. bölümdeki cümleleri kullanın. Sor ve söyle
saat ve tarih.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı Pasifik Yayıncılık

7. Answer: Do you prefer to watch films at home or at the cinema? Why?

7. Cevap: Evde mi yoksa sinemada mı film izlemeyi tercih edersiniz? Neden?

8. Read the film reviews on a blog and answer: Which film’s story doesn’t come from a novel?

8. Bir blogdaki film incelemelerini okuyun ve yanıtlayın: Hangi filmin hikayesi yok bir romandan mı geliyor?

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı Pasifik Yayıncılık

9. Complete these sentences about part 8.

9. 8. bölüm hakkındaki bu cümleleri tamamlayın.

10. Read part 8 again. Talk to your friends and say which film you would prefer watching and why.

10. 8. bölümü tekrar okuyun. Arkadaşlarınla ​​konuş ve hangi filmi yapacağını söyle izlemeyi tercih ediyor ve neden.

11. Write your opinions about a film on a blog.

11. Bir blogdaki bir film hakkındaki fikirlerinizi yazın.

12. Talk to your friends about your likes/dislikes, free time activities and hobbies expressing your opinions and preference.

12. Arkadaşlarınızla sevdiğiniz / hoşlanmadığınız şeyler, boş zaman aktiviteleri ve hobileriniz hakkında konuşun
fikirlerinizi ve tercihlerinizi ifade etmek.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı Pasifik Yayıncılık

13. Answer: Who do you usually go to the cinema with?

13. Cevap: Sinemaya genellikle kiminle gidiyorsunuz?

14. Listen to the dialogue and reorder the conversation.

14. Diyaloğu dinleyin ve sohbeti yeniden sıralayın.

 

 

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı Pasifik Yayıncılık

15. Listen again and act out a dialogue about making invitations, refusing and accepting it. You can use the clues below.

15. Tekrar dinleyin ve davet etme, reddetme ve kabul etmek. Aşağıdaki ipuçlarını kullanabilirsiniz.

16. Listen and repeat the words and sentences in part A. Notice / t / and / Ø / sounds. Read and circle the words with /Ø/ sound in part B and then check your pronunciation.

16. A bölümündeki kelimeleri ve cümleleri dinleyin ve tekrarlayın. Dikkat / t / ve / Ø / sesler. B bölümünde / Ø / ses ile kelimeleri okuyup daire içine alın ve ardından telaffuz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı Pasifik Yayıncılık

17. Answer: What’s your favourite foreign film?

17. Cevap: En sevdiğiniz yabancı film hangisidir?

18. Read the text and mark the main idea of the film.

18. Metni okuyun ve filmin ana fikrini işaretleyin.

19. Read the text again and write true (T) or false (F).

19. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı Pasifik Yayıncılık

20. Write a text message to your friend to invite him/her for a movie or an activity.

20. Telefonunuza bir metin mesajı yazın. arkadaşı onu davet etmek için film veya aktivite.

21. Answer: Where can you read the film reviews?

21. Cevap: Film eleştirilerini nerede okuyabilirsiniz?

22. What kind of DVDs has Meg got? Listen to the dialogue and tick.

22. Meg’in ne tür DVD’leri var? Diyaloğu dinleyin ve işaretleyin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı Pasifik Yayıncılık

23. Listen again and match the words with their definitions. There is one extra choice.

23. Tekrar dinleyin ve kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin. Ekstra bir seçenek var.

24. Work in pairs. Look at the film posters below and talk about them. Give your opinions. Use the words, sentences and questions on the next page.

24. İkili çalışın. Aşağıdaki film afişlerine bakın ve onlar hakkında konuşun. Ver görüşler. Sonraki sayfadaki kelimeleri, cümleleri ve soruları kullanın.

2020-2021 9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir