İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE 45-54 CEVAPLARI 2021-2022 

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 45-54 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 4.Ünite Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 Cevapları

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı Pasifik Yayıncılık

1. Match the words with the photos.

1. Kelimeleri fotoğraflarla eşleştirin.

valley – vadi

grass – çimen

hill – tepe

stream – akış

jungle – orman

waterfall – şelale

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı Pasifik Yayıncılık

2. Answer: What do you do during your summer holiday?

2. Cevap: Yaz tatiliniz boyunca ne yaparsınız?

2. I usually go to swim with my friends. 

3. Listen to the dialogue and answer: What will Betty ask her parents to do?

3. Diyaloğu dinleyin ve cevap verin: Betty ebeveynlerinden ne yapmasını isteyecek?

3. Betty will ask her family to go camping next summer.

4. Listen to the dialogue again and answer these questions.

4. Diyaloğu tekrar dinleyin ve bu soruları cevaplayın..

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı Pasifik Yayıncılık

5. What can / cannot they do? Listen again and complete the sentences.

5. Ne yapabilirler / yapamazlar? Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın..

6. Work in pairs. Ask and answer about your daily activities and how often you do them.

6. İkili çalışın. Günlük aktiviteleriniz ve bunları ne sıklıkla yaptığınız hakkında sorun ve cevap verin.

7. Write about your friend’s daily activities and how often he/she does them.

7. Arkadaşınızın günlük aktiviteleri ve bunları ne sıklıkla yaptığı hakkında yazın.

7.She goes to cinema once a week. She never watches TV on Sunday nights. She goes trekking twice a week with her friends. She plays basketball every thursday with her sister.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı Pasifik Yayıncılık

8. Listen and repeat the pronunciation of /s/ at the end of verbs in third person in part A. Read the verbs in part B yourself and write the sound. Then, listen and check your pronunciation.

8. Bölüm A’daki üçüncü şahıs fiillerin sonundaki / s / telafuzunu dinleyin ve tekrarlayın. B bölümündeki fiilleri kendiniz okuyun ve sesi yazın. Ardından, dinleyin ve telaffuzunuzu kontrol edin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı Pasifik Yayıncılık

9. Answer: Are abilities important for success? Why / Why not?

9. Cevap: Yetenekler başarı için önemli mi? Neden / Neden olmasın?

9. Abilities aren’t important for success because if we try hard we can improve our abilities and be successful.

10. Read the text quickly and answer these questions.

10. Metni hızlıca okuyun ve bu soruları cevaplayın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı Pasifik Yayıncılık

11. Read the text again and write true (T) or false (F).

11. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

12. Answer: What is the main idea of the text?

12. Cevap: Metnin ana fikri nedir?

13. Find out and write about a person with different / unusual abilities.

13. Farklı / alışılmadık yeteneklere sahip bir kişi hakkında bilgi edinin ve yazın..

 

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı Pasifik Yayıncılık

14. Answer: What does a zoo keeper do?

14. Cevap: Bir hayvanat bahçesi bakıcısı ne yapar?

14. He/She takes care of the animals at the zoo.

15. Listen to the text and answer: What days does the zookeeper work?

15. Metni dinleyin ve cevabı: Hayvan bakıcısı hangi günlerde çalışıyor?

15. She works from Tuesday to Sunday. She doesn’t work on Mondays.

16. Listen again and complete the sentences.

16. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı Pasifik Yayıncılık

17. Answer these questions.

17. Bu soruları cevaplayın.

18. Talk about your abilities.

18. Yetenekleriniz hakkında konuşun.

18. I can play basketball and handball.

19. Answer: Does climate change increase natural events? What do you think?

19. Cevap: İklim değişikliği doğal olayları artırır mı? Ne düşünüyorsun?

19. Climate change increases the natural disasters and events.

20. Read the paragraph, the newspaper extracts and the word definitions. Then, find the words that match the definitions.

20. Paragrafı, gazete alıntılarını ve kelime tanımlarını okuyun. Ardından tanımlara uyan kelimeleri bulun..

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı Pasifik Yayıncılık

21. Answer the questions.

21. Soruları cevaplayın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı Pasifik Yayıncılık

22. Write a short paragraph about love for nature.

22. Doğa sevgisi hakkında kısa bir paragraf yazın.

23. Work in pairs. Ask and answer “Can you …?” questions.

23. İkili çalışın. Sor ve cevapla “… yapabilir misin?” sorular.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı Pasifik Yayıncılık

Read and tick (4) the right column.

Sağdaki sütunu okuyun ve işaretleyin (4).

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.