9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 136 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  PASİFİK Yayıncılık Kimya ders kitabı 3.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler  sayfa 136 cevaplarını resimli ve çözümlü olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

Pasifik Yayınları 9.Sınıf Kimya ders kitabı  soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

 

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kimyasal bağlar (güçlü etkileşimler) oluştuğunda ya da koptuğunda maddenin hangi özelliklerinde değişiklikler olmaktadır? Açıklayınız.

Güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlar koptuğunda
dikkat edeceğiniz gibi yeni kimyasal maddeler (türler) oluşmakta ve maddenin kimliği değişmektedir.

2. Fiziksel bağlar (zayıf etkileşimler) oluştuğunda ya da ortadan kalktığında maddenin hangi özelliklerinde değişiklikler olmaktadır? Açıklayınız.

İtme ve çekme kuvvetleri arasında çok büyük fark olmadığında
zayıf etkileşim görülür. Zayıf etkileşimle yeni kimyasal tür oluşmaz. Sodyum klorürün suda çözünmesi ve suyun molekülleri arasındaki etkileşim zayıf etkileşime örnektir.

3. Güçlü etkileşimler nelerdir?

Elementler tepkimeye girerken atomlarının en dış enerji katmanlarındaki elektronlar arasında bir etkileşim
gerçekleşir. Bir atomun elektron bulutu ile diğer atomun çekirdeği arasında çekme kuvveti oluşurken iki atomun çekirdekleri ve elektron bulutları arasında itme kuvveti oluşur. İtme ve çekme kuvvetleri aynı anda gerçekleşir. Çekme kuvveti daha baskın olduğunda güçlü etkileşimler oluşur. Kimyasal türler arasındaki güçlü etkileşimler kimyasal bağ olarak da adlandırılır.

4. Size verilen bir bileşik örneğinin iyonik bağlı bir bileşik olduğunu nasıl anlarsınız?

İyonik bağ yaparak oluşan bileşiklere iyonik yapılı bileşikler denir. Metallerle ametaller iyonik bağlı bileşikler oluşturur. Bileşikteki maddelerden biri metal diğeri ametal ise iyonik bağ oluşturur.

5. Polar ve apolar kovalent bağ arasındaki farklar nelerdir?

İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır. Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ denir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir.

6. Molekülleri arasında hidrojen bağı olan bileşiklerin özellikleri ile molekülleri arasında hidrojen bağı olmayan bileşiklerin özellikleri arasındaki farklar nelerdir?

Hidrojen bağı olan moleküller daha sıkı bir şekilde bağlıdırlar.

7. Dipol-iyon etkileşimi nedir ve nasıl oluşur?

İyon-dipol etkileşimi, kalıcı dipol polar molekülleri ile pozitif veya negatif yüklü iyonlar arasında meydana gelen zayıf bağlardır.

8. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farklar nelerdir?

9. Asal gaz atomunda ya da apolar bir maddenin molekülünde + ve – elektriksel kutuplar bulunmadığı hâlde, bu maddelerin sıvı hâllerinde elektrostatik çekim kuvvetli oluşmaktadır. Bunu nasıl
açıklarsınız?

Bir asal gaz atomu ya da apolar bir molekül birbirlerine yaklaştırıldığında apolar molekül ya da asal gaz atomunun üzerinde bulunan elektron bulutu, diğer asal gaz atomunun ya da apolar molekülün elekt­ron bulutunu etkileyebilir. Bunun sonucunda anlık δ+ ve δ– kutup (dipol) oluşur. Anlık dipol, diğer bir molekülü etkileyerek onun da anlık dipol özellik kazanmasına neden olur. Bu yeni dipol moleküle indük­lenmiş dipol denir.

10. Kovalent bağlı bileşiklerin genel özellikleri nelerdir?

  • Suda molekül halde  çözünürler.
  • Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
  • Elektrik akımını iletmezler.
  • Çok azı suda çözünür.
  • Oda koşullarında genelde gaz haldedirler.

11. London kuvvetleri nasıl oluşur? Açıklayınız.

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol – İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri) Aynı ya da farklı apolar taneciklerin geçici polarlanması sonucunda aralarında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleridir. London kuvvetleri, molekül kütlesi (moleküldeki toplam elektron sayısı) arttıkça artar. Bunun sonucunda maddenin kaynama sıcaklığı da yükselir.

12. Moleküller arası etkileşimler nelerdir? Açıklayınız.

Moleküller arası kuvvet, komşu parçacıklar (atomlar, moleküller veya iyonlar) arasında etkili çekim veya itme kuvvetidir. Molekülleri bir arada tutan iç kuvvetlere kıyasla daha zayıftır. Örneğin HCI moleküllerinin içinde bulunan kovalent bağ, birbirine yeterince yakın komşu moleküller arasında mevcut olan kuvvetlerden daha güçlüdür.

13. Bir arkadaşınız iyonik bağlı bileşiklerin moleküllerinin olmadığını söylemektedir. Bu doğru mudur? Yanıtınız nedir? Düşüncelerinizi kanıtlamak için ne yaparsınız?

İyonik bileşikler anyonlarla katyonlar arasında meydana gelir. Genelde metal atomu son yörünge elektronlarını vererek katyon, bunu alan ametal atomu da anyon oluşturur. Bu iyonlar bir kristal yapı oluşturmak üzere elektriksel çekim kuvveti ile birbirlerini çekerler. Bu etkileşimden iyonik bileşikler oluşur.

14. CI2, N2, O2, HCI, CO2 ve NH3 moleküllerinin Lewis yapılarını gösteriniz. (1H, 6C, 7N, 8O, 17CI)

B. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.

1. (..D.) Elementler aynı tür atomlardan oluşmuştur.

2. (.Y..) Elektron sayısı ile proton sayısı arasında fark bulunan atomlara nötr atom denir.

3. (..D.) Hidrojen bağı, zayıf etkileşimlere örnek olarak verilebilir.

4. (..Y..) Metalik bağ, moleküller arası etkileşime örnek olarak verilebilir.

5. (.Y...) İyonik bağ, zayıf etkileşim sonucu oluşur.

6. (..D.) Elektronegatiflik, bir atomun moleküldeki bağlayıcı elektron çiftini çekme kabiliyetidir.

7. (.D..) Yemek tuzunun su içerisinde çözünmesinde iyon-dipol etkileşimi etkendir.

8. (.D..) Apolar moleküller arasında London kuvvetleri etkindir.

9. (..Y..) Çürüme, mayalanma, oksitlenme olayları fiziksel değişime örnektir.

10. (..D.) Amonyak (NH3) bileşiğinin molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur.

11. (..Y..) Metallerin atomları arasında iyonik bağ bulunur.

12. (.Y...) Sıvı hâldeki metanın (CH4) molekülleri arasında dipol – dipol etkileşimi oluşur.

2021-2022 9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir