9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 137-138 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  PASİFİK Yayıncılık Kimya ders kitabı 3.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler  sayfa 137-138 cevaplarını resimli ve çözümlü olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

Pasifik Yayınları 9.Sınıf Kimya ders kitabı  soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

 

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı 

C. Aşağıdaki tablodan uygun kelime veya kelime gruplarını seçerek cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız.

1. Maddenin kimliğinde değişiklikler oluşturan özelliklere kimyasal özellikler denir.

2. HCl, HF gibi polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimi oluşur.

3. Demir metalinde demir atomlarını tutan  metalik bağdır.

4. NaCl suda çözünürken H2O molekülleri ile Na+ ve CI– iyonları arasında iyon dipol ekileşimi oluşur.

5. Sodyum klorür (NaCl) bileşiğinde sodyum ve klorür iyonları arasında  iyonik bağ bulunur.

6. Hidroklorik asit (HCl) bileşiğinde moleküller arasında  dipol dipol etkileşimleri oluşur.

7. Oksijen molekülünde (O2), oksijen atomları arasında  apolar kovalent bağ vardır.

8. Amonyak molekülünde (NH3) azot ve hidrojen atomları arasında polar kovalent bağ vardır.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi 12Mg elementinin doğru Lewis sembolüdür?

Doğru Cevap : B şıkkı 

2. Aşağıdakilerden hangisi iyondur?

A) O2    B) MgCl2    C) HF    D) N3–    E) H2

3. Aşağıdaki gösterimlerden hangisi kimyasal değişimi ifade etmektedir?

A) CH4(s) + 8,1 kJ/mol $ CH4(g)

B) C2H5OH(g) $ C2H5OH(s) + 6,4 kJ/mol

C) C6H6(s) + 33,8 kJ/mol $ C6H6(g)

D) H2O(k) + 1,44 kJ/mol $ H2O(s)

E) Ca2+ (g) + O2– (g) $ CaO(k) + 3850 kJ/mol

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı 

4. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin hangisinde iyonik bağ vardır? (1H, 6C, 8O, 9F, 17Cl, 20Ca)

A) CO2

B) CaF2

C) H2O

D) CH4

E) O2

5. Aşağıdaki moleküllerden hangisi polardır?

A) H2

B) CH4

C) O2

D) BH3

E) HCl

6. Aşağıdaki çiftlerinden hangi ikisi arasında hidrojen bağı oluşur?

A) H2 – O2

B) H2O – NaCl

C) H2O – NH3

D) CH4 – N2

E) CH4 – H2O

7. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?

A) Kömürün yanması

B) Demirin paslanması

C) Meyvelerin çürümesi

D) Camın kırılması

E) Hamurun kabarması

8. Tuzun suda çözünmesi hangi kimyasal türlerin etkileşimi sonucu gerçekleşir?

A) molekül – iyon

B) iyon – iyon

C) atom – molekül

D) atom – iyon

E) molekül – molekül

9. Aşağıdaki gazlar sıvılaştırıldığında hangisindeki van der Waals kuvvetleri en zayıf olur?

A) 54Xe    B) 36Kr    C) 18Ar    D) 10Ne    E) 2He

10. Bir madde ile ilgili;

I. Katı ve sıvı hâlde elektriği iletmektedir.

II. Tel ve levha hâline gelebilmektedir.

III. Erime ve kaynama sıcaklığı yüksektir.

bilgileri veriliyor. Buna göre, bu maddenin tanecikleri arasında hangi tür bağ vardır?

A) Metalik bağ

B) İyonik bağ

C) Kovalent bağ

D) Hidrojen bağ

E) Polar kovalent bağ

2021-2022 9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir