9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 14-31 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI (2021 2022)

Bu sayfamızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  PASİFİK Yayıncılık Kimya ders kitabı 1.Ünite Simyadan Kimya’ya sayfa 14-31 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

Pasifik Yayınları 9.Sınıf Kimya ders kitabı  soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Simya neden bilim sayılamaz?

  • Hiçbir sistematik bilgi içermez.
  • Yapılan çalışmaların teorik bir temeli yoktur.
  • Sistematik bir bilgi birikiminin sağlanamaması
  • Simya deneme yanılma yöntemi ile ilerleyen bir çalışma alanıdır.
  • Hiçbir bilimsel temele dayanmaz.
  • Bilgi birikimi yoktur. Bir sonraki çalışmaya bilgi aktarılmaz.
  • Herhangi bir ölçme yoktur.
  • Çalışmalar istenilen sonucu vermemiştir. Ölümsüzlük iksiri veya her şeyi altına çevirecek bir iksir bulunamamıştır.
  • Deneme yanılma yoluyla bilgilerin elde edilmeye çalışılması
  • Teorik temellerinin olmaması ve deney sonuçlarının test edilememesi

2. İlk simyacılar değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır. Bunu başaramamalarının nedenleri nelerdir?

Belli bir ölçü aleti kullanmadan deneyler yapmaları bunun sebebi olabilir.

3. Simya döneminde yaşadığınızı düşününüz. Suyun element olmadığını söyleyebilmek için nasıl bir kanıt bulmanız gerekirdi?

Su hidrojen ve oksijenden oluşmuştur. Suyun birden fazla element tarafından oluştuğunu ispatlamaya çalışırdın.


4. 16. yüzyılda yaşadığınızı düşününüz. Bu yüzyılda sizi, kimya ile ilgili neler beklemektedir? O yüzyılda maddeyle ilgili bilinen yanlışlar nelerdir? Bu yanlışları düzeltmek ve kanıtlamak için ne
yapardınız?

İnsanlar kimyayı birer zengin olma ya da ölümsüz olma yöntemi olarak değerlendirdiğinden yani sanki bir nevi Simyanın bir dalı gibi düşündüğünden bunu anlatmak zor olabilirdi.

5. Eski Çağ insanları deneme yanılma yolu ile yeni maddeler keşfetmişlerdir. Günümüzde de bu yol kullanılarak yeni madde keşfedildiğini düşünüyor musunuz? Neden?

Evet bu mümkündür. Başka bir şeyi bulmak isterken deneme yöntemiyle yeni bir madde bulunabilir.

6. Kimyanın bilim olma sürecinin başlangıcı olarak hangi olay kabul edilmektedir. Neden?

Kimyanın bilim olma sürenin başlangıcı ateş olabilir. Çünkü, kimyasal bir olay olduğu için.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

Araştıralım – Paylaşalım

Kimya biliminin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını araştıralım. Bu alanlardan örnekleri sınıf panosunda sergileyelim..

Yiyeceklerin pişirilmesi, giyilen kıyafetler, ürünler için kullanılan gübreler, evleri inşa etmek için kullanılan çimento, elektrik üreten enerji santralleri ve diğer pek çok işlem kimyaya bağlıdır. Kullandığımız kağıt, kalem, silgi gibi okul araçları da kimyasallar içermektedir. Ayrıca; çevre kirliliğini önlemek, çöplerden enerji üretmek, geri dönüşümler gibi çalışmalar da kimya bilimi kapsamı içinde yer almaktadır.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

Araştıralım – Paylaşalım

Analitik kimyayı kullanan meslek gruplarını ve bunların çalışma alanlarını belirleyelim. Araştırma sonuçlarımızı arkadaşlarımızla paylaşalım.

Kimyasal bileşiklerin doğru bir şekilde tanınması ve ne kadar miktarlarda kullanılacaklarının ayırt edilmesi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Kimyanın bu alt dalı; ilaç, kozmetik, boya, gıda, çevre endüstrisi gibi konularda kimyasal bileşenlerin nitelikleri ve niceliklerinin araştırılmasında görev yapar.

Afiş Poster Çalışması

Fizikokimyayı kullanan meslek gruplarını araştıralım. Bu meslek gruplarının çalışma alanlarını belirleyelim. Edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak afiş veya poster hazırlayalım. Çalışmamızı sınıfta sunalım.

Derişim, sıcaklık, basınç gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimelerdeki etkilerinin incelenmesini sağlayan kimya alt bilim dalıdır. Kimyasal tepkimeler içerisindeki molekül hızı, hareket, moleküllerin birbiri ile etkileşimleri gibi konuları incelemektedir.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

Afiş Poster Çalışması

Organik kimyayı kullanan meslek gruplarını ve bu grupların çalışma alanlarını belirleyelim. Edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak afiş veya poster hazırlayalım. Çalışmamızı sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.

Yapısında karbon bulunan bileşiklerin özelliklerini ve tepkimelerini inceler. Boyalar, petrol ürünleri, ilaçlar, plastikler gibi ürünler bu gruba girmektedir.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

Afiş Poster Çalışması

Biyokimyayı kullanan meslek gruplarını ve bunların çalışma alanlarını araştıralım. Edindiğimiz bilgilerle afiş ya da poster hazırlayalım.

Canlıların kimyasal yapılarının incelenmesi ve bu yapıda meydana gelen değişimleri incelemektedir. Biyokimya alt bilim dalında proteinler, nükleik asitler gibi organik moleküllerin incelenmesi yapılır.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

1. Bir kimyager ya da kimya mühendisi olduğunuzu düşününüz. Bu meslekler için hangi eğitimden geçmiş olmalısınız? Hangi alanlarda çalışabileceğinizi listeleyiniz.

Kimyagerlik öğrencileri, üniversitelerin Fen yada Fen–Edebiyat Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümlerinden; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya ve endüstriyel kimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alarak mezun olurlar. Kimyagerlik programında eğitim süresi 4 yıl olup maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların değişim ilkeleri ile her cins kimyasal örneğin analizi konularında eğitim verilir.

-Plastik Sanayi

– İlaç Sanayi

– Boya Sanayi

– Petrokimya

– Metal Sanayi

– Tekstil Sanayi

– Seramik Sanayi

– Çimento Sanayi

– Deri Sanayii

– Deterjan ve Sabun Sanayi

– Gıda Sanayi

– Kozmetik Sanayi

– Cam Sanayi

– Ambalaj ve Kağıt Sanayi

– Laboratuvar Kimyasalları ve Araç Gereçleri

– Gıda Analiz Laboratuvarları

– Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları

– Çevre Analiz Laboratuvarları

– Biyokimya Laboratuvarları

– Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Hastane Laboratuvarları

– Kalite Sertifikasyon Eğitim ve Çevre

– Danışmanlık Firmaları

– İş Güvenliği Uzmanlığı

– Kamu veya özel sektöre ait kimyasal madde üreten ve kullanan endüstri kuruluşlarının AR-GE, kalite kontrol, üretim planlama ve geliştirme bölümleri

– Kimyasal ürün ve laboratuar cihazları satış ve servis şirketleri

2. Analitik kimya dalında çalışan bir bilim insanı olduğunuzu düşününüz. Çalışmalarınız neleri kapsar?

İlaç, kozmetik, boya, gıda, çevre endüstrisi gibi konularda kimyasal bileşenlerin nitelikleri ve niceliklerinin araştırılmasında görev yapar.

3. Kimya biliminin uygulama alanları nelerdir?

Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Polimer kimyası , Organik kimya , Endüstriyel kimya, Anorganik kimya.

4. Tarım sektöründe çalışacak bir kişi size “Benim kimya bilmeme gerek yoktur.” derse onu çalıştığı alanla ile ilgili kimya bilgisine ihtiyacı olduğuna ikna etmek için neler söylersiniz?

Bitki ve hayvansal büyüme ile ilgili biyokimyasal reaksiyonların nedenlerini ve etkilerini anlama, bu reaksiyonları kontrol etme fırsatlarını ortaya koyma ve istenen yardımı veya kontrolü sağlayacak kimyasal ürünler geliştirmektir. Tarımsal ilerlemeye katkıda bulunan her bilimsel disiplin, bir şekilde kimyaya bağlıdır. Bu nedenle, tarımsal kimya ayrı bir disiplin değil, genetiği, fizyolojiyi, mikrobiyolojiyi, entomolojiyi ve tarımı etkileyen birçok bilimi birbirine bağlayan ortak bir konudur.

5. Neden kimya mühendislerine ihtiyacımız vardır?

Kimya mühendisleri çeşitli üretim sürecinde yer alan kimyasallar ile ilgili analizleri yaparlar. Kimya mühendisleri özellikle savunma, sanayii, uzay araştırmaları ve elektronik teknolojisi gibi alanlarda çalışabilirler. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştıran birçok alanda kimya mühendisine ihtiyaç vardır.

6. İlaç sektöründe çalışan bir kimyagerseniz nasıl bir çalışma ortamında, neleri yapıyor olursunuz?

İlaçların yapısında kullanılacak maddelerin deneylerini yapar.

2021-2022 9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir