9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 177-178 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  PASİFİK Yayıncılık Kimya ders kitabı 4.Ünite Maddenin Halleri sayfa 177-178 cevaplarını resimli ve çözümlü olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Pasifik Yayınları 9.Sınıf Kimya ders kitabı  soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

 

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı 

4. Viskozitesi büyük ve buhar basıncı düşük olan sıvılarda ………………………………….. güçlüdür.

5. Kovalent katılardan olan ………………………………….. düzgün dört yüzlü yapı, büyük binalardaki çelik iskelete benzer ve yapıya sertlik verir.

6. Atmosfere doğru çıkıldığında ………………………………….. azaldığından sıvıların kaynama noktası düşer.

7. Dünya’nın etrafını saran, büyük çoğunluğu gaz olan ancak su buharı da içeren karışımına ………………… denir.

8. Yüksek basınçtan düşük basınca geçerken hızla sıvı hâlden gaz hâline geçen, bu arada da karıştırıldığı maddenin kendisiyle beraber kaptan dışarı çıkarak püskürmesini sağlayan maddelere
…….. denir.

9. Bir katının donma noktası aynı zamanda …………. noktasıdır.

10. Gazlarla ilgili hesaplamalarda sıcaklık ölçeği olarak …….. ölçeği kullanılır.

11. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence ………… denir.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Buharlaşma ve yoğuşma hâl değişimi sırasında, istenilen bölgeden ısıyı absorbe ederek başka bir ortama ileten maddelere ne denir?

A) İtici gaz B) Soğutucu akışkan C) LPG D) LNG E) Propan

2. İnsan vücuduna temas eden LPG ve LNG, buharlaşma için gereken ısıyı vücuttan alırsa ne tür bir sağlık problemi oluşur?

A) Soğuk yanığı B) Alerji C) Boğulma D) Kusma E) Öksürme

3. Havadan gaz eldesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır (Azot, argon ve oksijenin kaynama noktası sırasıyla -196ºC, -186ºC, -183ºC’tur.)?

A) İlk önce azot gazı elde edilir.

B) Gazlar havadan sıvılaştırılıp damıtılarak elde edilir.

C) Aşamalar içinde süzme işlemi de vardır.

D) Azot ve argonun gaz hâline geçtiği sıcaklıkta oksijen sıvı hâlde kalır.

E) Kaynama sıcaklığı en yüksek olan gaz azottur.

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi metalik kristal yapılıdır?

A) Bor B) Su C) Gümüş D) Grafit E) Elmas

5. Aşağıdaki yapılardan hangisi kristal katı grubuna girmez?
A) Moleküler katı B) Kovalent katı C) Metalik katı

D) İyonik katı  E) Amorf katı

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı 

6. Sabit bir dış basınç koşulunda bir kaptaki sıvının her yerinden kabarcıklar çıkarak oluşan buharlaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Nem B) Buharlaşma C) Kaynama D) Donma E) Yoğuşma

7. Hangi fiziksel hâlde maddenin belirli bir hacmi olmasına karşın belirli bir şekli yoktur?7

A) Katı B) Sıvı C) Gaz D) Plazma E) Amorf katı

8. I. Belirli bir erime sıcaklıkları yoktur.

II. Tanecikleri gelişigüzel istiflenmiştir.

III. Belirli bir geometrik şekilleri yoktur.

Amorf katılar için verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9. İyonik katılarla ilgili;

I. İyonlardan oluşmuş kristal örgü yapıdadır.

II. Erime sıcaklığı genellikle yüksektir.

III. Normal koşulda elektriği iletir.

IV. Genellikle suda çözünür.
ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II, III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atmosferdeki su buharının varlığına nem denir.

B) Her sıvının belirli bir buharlaşma sıcaklığı vardır.

C) Kaynama, sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda başlar.

D) Kaynamada fokurdama sesini oluşturan kabarcıklar, sıvının buharıdır.

E) Bağıl nem, hava sıcaklığının farklı hissedilmesine neden olur.

11. Aşağıdakilerden hangisinde basınç, hacim ve sıcaklık birimleri sırasıyla verilmiştir?

A) atm, L, K B) K, mmHg, L C) atm, ºC, mmHg

D) ºC, L, K   E) K, atm, L

12. Aşağıdakilerden hangisinde plazma hâlinde madde oluşma olasılığı en yüksektir?

A) Kızdırılmış demir

B) Mum alevi

C) Yıldırım

D) Akkor ampül

E) El feneri lambası

13. Aşağıdaki maddelerden hangisi süblimleşir?

A) Sodyum B) Cıva C) Etanol D) Kuru buz E) Kurşun

9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir