9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 87 CEVABI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu sayfamızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  PASİFİK Yayıncılık Kimya ders kitabı 2.Ünite Atom ve Periyodik Sistem sayfa 87 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

Pasifik Yayınları 9.Sınıf Kimya ders kitabı  soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Periyodik sistemde elementler özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bir arkadaşınız bu sınıflandırmayı yandaki şekilde göstermiştir. Bu sınıflandırma doğru mudur? Neden? Parlak, ısıyı ve elektriği iyi ileten, tel ve levha hâline getirilebilen bir element keşfetseydiniz periyodik sistemdeki sınıflandırmada nerede olmasını beklerdiniz? Neden?

Sınıflandırma doğru değildir. Üst görselde doğru şekilde sınıflandırma yapılmıştır. Parlak, ısıyı ve elektriği iyi ileten, tel ve levha hâline getirilebilen bir element keşfetseydiniz periyodik sistemdeki sınıflandırmada metallerin olduğu grupta sınıflandırırdım. Çünkü metal özellikli olduğu için.

2. Havai fişek gösterisini izleyen bir arkadaşınız, havai fişeklerin ışık yaymasının atomun yapısı ile ilgili bilgiler sunduğunu iddia etmektedir. İddiası doğru mudur? Doğru ise havai fişek patlaması atomun yapısıyla ilgili hangi bilgileri sunar? Neden? Arkadaşınızın, iddiasının doğruluğunu kanıtlaması için nasıl bir
deney tasarlaması ve bu olayı nasıl açıklaması gerekir?

Evet bu iddia doğrudur. Bu ışıkları saçan yakıt, oksitleyici bir madde, bağlayıcı metal tuzları veya metal oksitlerinden kaynaklanmaktadır. Bu patlama oluşan tepkimenin atomun yapısındaki hangi değişimlerden kaynaklı olduğunu bize gösterir. Çünkü birleşen veya ayrılan atomlar sonucunda ortaya bu ışıklar çıkmaktadır. Havai fişeklerin içerisindeki malzemeleri laboratuvar ortamında küçük beherglaslar içerisinde tepkimeye sokarak bunu açıklayabiliriz.

3. Bir arkadaşınız katı maddelerdeki atomların ve elektronların hareketsiz olduğunu savunmaktadır. Buna gerekçe olarak da katılarda herhangi bir hareket gözlemlemediğini ancak gazlarda ve sıvılarda bir akışkanlık gözlemlediğini dolayısıyla sıvı ve gazlardaki atom ve elektronlarının hareketli olduğunu söylemektedir. Arkadaşınıza, bu düşüncesinin yanlış olduğunu nasıl bir deney tasarlayarak ya da kanıt göstererek ispatlayabilirsiniz? Deney tasarınızı öğretmeninize sununuz. Uygun araç gereçler bularak deneyinizi yapınız. Deney yapmadan kanıt bulmuş iseniz kanıtınızı sunum şeklinde arkadaşlarınızla paylaşınız ve sınıfta tartışınız.

4. Moseley, periyodik sistemde elementlerin Mendeleyev’in yaptığı gibi kütlelerine göre değil atom numaralarına göre yerleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Böyle düşünmesinin gerekçesi nedir?

Yaptığı deneylerle her elementin atomunun çekirdeğinde belirli sayıda proton olduğunu ve bu sayının atomlar için ayırt edici özellik olduğunu gösterdi. Elementlerin özelliklerinin proton sayılarına, dolayısıyla atom numaralarına bağlı olduğunu fark etti. Bu çalışmaların sonucunda elementlerin atom numaralarına göre periyodik sistemin yeniden düzenlenmesini önerdi. Böylece Mendeleyev’in atom kütlelerine göre düzenlediği tabloda nikel ve iyotun komşu atomların (kobalt ve tellür) kütlelerine uymamasından doğan sınıflandırma sorunu çözüldü. Başka bir deyişle sorun, Mendeleyev’in belirttiği gibi, bu element atomlarının kütlelerinin yanlış hesaplanması değildi. Elementleri, atomlarının kütlelerine göre sınıflandırmak yanlıştı.

5. Bilim insanları neden farklı atom modelleri öne sürmüşlerdir?

Mevcut modelin açıklayamadığı gözlemler, bilgiler, olaylar ve durumlar ortaya çıktığında, model bunları yansıtacak biçimde değiştirilir.

Ancak geçerliliğini yitiren modeller, yeni modelleri anlamamıza yardım ettiği için tamamen terk edilmez. Bu nedenle, geçmişten günümüze kadar olan atom modelleri yetersizlikleri ve birbirini çürüten varsayımları dâhilinde verilir. Ayrıca bu modeller bilim insanlarının gözlem yapma, veri toplama, deney yapma, yorumlama ve problem çözme aşamalarını da anlamamıza yardım eder. Her bilimsel model, bir teoriye dayanır.

Örneğin Dalton, atomu elemente özgü ve bölünmez küre şeklinde modellemiştir. Bu modellemedeki teorisi; her elementin atomdan oluştuğu, farklı elementlerin atomlarının farklı olduğu, elementler bileşik oluşturduğunda elementlerin atom sayılarının oranının
sabit kaldığı şeklinde idi. Atomun yapısının aydınlatılmasına katkı sağlayan bilim insanları, bilgi birikimleriyle atom teorilerini ortaya koymuşlar ve bu teorileri modellerle destekleyerek anlaşılır hâle getirmeye çalışmışlardır.

6. a) 13Al ve 15P b) 16S ve 😯 çiftlerinde hangi elementlerin yarıçapı daha büyüktür?

Atom çapları (ya da yarıçapları) bir periyotta soldan sağa doğru azaldığından elektron ilgisi artar.

13 Al> 15 P  16S > 😯

7. 7N, 8O, 9F element atomlarını elektron ilgilerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. Neden böyle sıraladığınızı açıklayınız.

9F > 😯 > 7N

8. Aşağıdaki elektron geçişlerinin hangilerinde atom, ışın soğurmakta, hangi durumda ışın yaymaktadır?

a) n = 1 katmanından n = 3 katmanına

b) n = 4 katmanından n = 2 katmanına

c) n = 2 katmanından n = 5 katmanına

a) n = 1 katmanından n = 3 katmanına çıkarsa ışın soğrulur.
b) n = 4 katmanından n = 2 katmanına inerse ışın yayılır.
c) n = 2 katmanından n = 5 katmanına çıkılırsa ışın soğrulur.

9. Karbon atomunu görebilecek kadar küçüldüğünüzü hayal ediniz. Nasıl bir yapı görürsünüz? Anlatınız.

 Kovalent bağlı altı elektron, proton ve nötron görürüz. Üç yörünge vardır: 1’ler2, 2’ler2 ve 2p2, her biri iki elektronludur. Karbon atomunun yapısı, elektronların dağınık elektronik bulutlarda “eridiği” üç yörüngeden oluşur.

10. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz (Atomlar nötrdür.)

2021-2022 9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.