İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 88 CEVABI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu sayfamızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  PASİFİK Yayıncılık Kimya ders kitabı 2.Ünite Atom ve Periyodik Sistem sayfa 88 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

Pasifik Yayınları 9.Sınıf Kimya ders kitabı  soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

11. 8 protonu, 9 nötronu olan oksijen izotopu sembolle nasıl gösterilir?

Cevabımız:  817O.

12. Yanda gördüğünüz tablodaki ikişerli atomlar (aynı satırdaki) için verilenlerden yola çıkarak;

a) Hangi atomlar izotondur?

N ve O

b) Hangi atomlar izobardır?

 He ve H

c) Hangi atomlar izotoptur?

24Mg ve 26Mg

ç) Hangi atom bir elektron aldığında diğeriyle izoelektronik olur?
sorularını cevaplayınız.

Elektron sayıları aynı olan taneciklere izoelektronik tanecikler denir.

N atomu 1 elektron aldığında O atomu ile izoelektronik olur.

13. Atomun temel parçacıkları nelerdir? Bunların yüklerini ve kütlelerini karşılaştırınız.

En çok bilinenleri, alt parçacıklardan (kuarklardan) oluşan proton, elektron, nötrondur. Yapısı tamamen keşfedilmemiş atomaltı parçacıklara örnek olarak foton (ışık), bozon, mezon, fermiyon, baryon ve graviton verilebilir.

14. Thomson ve Rutherford atom modellerini karşılaştırınız. Bu modellerin ortak ve farklı yönleri nelerdir?

15. Bohr Atom Modeli, maddelerin ışın yaymasını nasıl açıklamaktadır?

Bohr atom modeline göre, çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan elektron kararlıdır, ışık yaymaz. Elektrona yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. … Atom bu şekilde ışıma yapar.

16. Periyodik sistemin ortaya çıkış sürecini açıklayınız.

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin atom numarası, elektron konfigürasyonu ve yinelenen kimyasal özelliklerini baz alarak hazırlanmış bir düzenlemedir. Elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Tablonun standart formunda sistematik bir şekilde gösterilen elementlerle birlikte periyot adı verilen sıralar ve grup olarak adlandırılmış sütunlar bulunmaktadır.

Periyodik tablonun tarihi, bir asırdan uzun süredir devam eden kimyasal özellikleri anlamadaki gelişimi yansıtmaktadır. Tarihindeki en önemli olay, 1869 yılında Dimitri Mendeleyev’in tabloyu yayınlamasıyla gerçekleşmiştir. Kendisi, daha önceden Antoine-Laurent de Lavoisier ve John Newlands gibi bilim adamları tarafından yapılmış olan keşiflerin üstüne yapmış olduğu katkılara rağmen, tablonun gelişiminde tek hak sahibi kişi olarak anılmaktadır.

17. Periyodik özellikler nelerdir? Atomların katman elektron dağılımı ile periyodik özelliklerin değişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Periyodik özellikler; atom yarı çapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegativite ve metalik-ametalik özellik olarak sıralanabilir. Periyodik özelliklerin hemen hemen hepsi elektronların orbitallere dizilişine bağlı olarak açıklanabilir (ya da daha basit bir yorumla, atomun yarıçap büyüklüğüne bağlıdır)

➢ Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
➢ Atom numarası artar.
➢ Değerlik elektron sayısı artar.
➢ Elektron alma isteği (ametalik özellik) artar.
➢ Yörünge sayısı değişmez.
➢ Atom hacmi ve çapı azalır.
➢ Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,
➢ Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
➢ Atom numarası artar.
➢ Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
➢ Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.
➢ Yörünge sayısı artar.
➢ Atom hacmi ve çapı artar.

18. 20Ca, 13Al, 15P ve 9F elementlerinin katman elektron dağılımını yapınız. Bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri neresidir?

20Ca: 2) 8) 8) 2) 4. Periyot 2A grubu
13Al: 2) 8) 3) 3. Periyot 3A grubu
15P: 2) 8) 5) 3. Periyot 5A grubu
9F: 2) 7) 2. Periyot 7A grubu

19. İyonlaşma enerjisi nedir? Açıklayınız.

İyonlaşma enerjisi ya da iyonizasyon enerjisi, gaz halindeki bir atomun son temel enerji seviyesindeki çekirdek tarafından en az kuvvetle çekilen bir elektronu koparmak için verilmesi gereken en az enerji miktarıdır.

20. Elektronegatiflik nedir? Açıklayınız.

Bağı oluşturan atomların yine bağ yapımında kullanılan elektronları çekme gücüne elektronegatiflik denir. En güçlü elektronegatifler olarak dış enerjileri nerdeyse doldurulmuş atomlardır. Klor bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu sayede kolaylıkla elektron alımı yapabilmektedirler. Aynı mantığa ters olarak da sodyum örnek gösterilebilir.

21. Metal, ametal ve yarı metallerin genel özellikleri nelerdir?

  • Periyodik tabloda sol tarafta bulunan elementler metaller olarak adlandırılırlar. Ayrıca periyodik tabloda yer alan B grubu ve alt iki satırda yer alan lantanit ve aktinitlerin tamamı metaldir.

Metallerin Özellikleri

➢ Isı ve elektriği iyi iletirler.
➢ Tel ve levha haline getirilebilirler.
➢ Atomik yapıda ve yüzeyleri parlaktır.
➢ Erime ve Kaynama noktaları yüksektir.
➢ Oda sıcaklığında katı hâlde bulunurlar (Cıva hariç).

Ametallerin Özellikleri

➢ Isı ve elektriği iyi iletmezler.
➢ Tel ve levha haline gelmezler.
➢ Molekül yapılıdırlar ve yüzeyleri mattır.
➢ Erime ve Kaynama noktaları düşüktür.
➢ Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.

Yarı Metallerin Özellikleri

➢ Oda koşullarında katıdırlar.
➢ Tel ve levha haline gelebilirler.
➢ Parlak ve mat görünümdedirler.
➢ Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletirler.

B. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.

1. (D) Thomson, katot ışınları tüpleriyle yaptığı deneylerde elektronun yük/kütle oranını buldu.

2. (Y) Modern periyodik sistemde elementler, artan atom kütlelerine göre dizilmiştir.

3. (Y) Periyodik sistemde atom yarıçapı soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artar.

4. (Y) Periyodik sistemde metalik özellik, periyot boyunca soldan sağa doğru artar.

5. (D) İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik periyodik tabloda periyot boyunca soldan sağa doğru artar.

6. (D) Periyodik tabloda 18 grup vardır.

7. (Y) Atom kütlesi, yaklaşık olarak çekirdekteki proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir.

C. Aşağıdaki tablodan uygun kelime veya kelime gruplarını seçerek cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız.

atom numarası, absorbsiyon, kütle numarası, teori, ışın, Mendeleyev, grup, emisyon, periyot, izotop, Moseley, elektrik

1. 16 😯 ve 17 😯 atomlarına ……...izotop……….. atomlar denir.

2. Bir element atomundaki proton sayısına aynı zamanda ……..atom numarası……….. denir.

3. Bir element atomundaki proton ve nötronların toplamı ……… kütle numarası …………… verir.

2021-2022 9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir