9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 37-42 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 37-42 CEVAPLARI 2021-2022 

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 37-42 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

Pasifik Yayıncılık  9.Sınıf Matematik ders kitabı 376 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. Matematik ders kitabı Pasifik Yayınları  İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 Pasifik Yayınları 9.Sınıf matematik ders kitabı sıra sizde, alıştırmalar ve ünite değerlendirme soru cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 1.Ünite Mantık Sayfa 37-38-39-40-41-42 Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı Pasifik Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki ifadelerin önerme olup olmadığını belirtiniz.

a) 1 + 2

b) 8 + 7 < 3

c) Bu kapıyı açsana

ç) Otur

d) Matematik en kolay derstir.

2. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerini bulunuz.

a) p : “1 saat 50 dakikadır.”

b) q : “0 gerçek sayıdır.”

c) r : “2 + 7 = 10”

ç) s : ” 3 + 7 > 5”

3. 64 satırlık doğruluk değeri bulunan kaç farklı önerme vardır?

4. Aşağıdaki önermelerden denk olanları belirtiniz.

p : “25 > 20”

q : “-34 = 81”

r : “Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.”

s : ” 3 + 7 = 11”

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı Pasifik Yayıncılık

5. Aşağıdaki önermelerin olumsuzlarını bulunuz.

a) 8 bir asal sayıdır.

b) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

c) 23 + 33 ≥ 73

ç) 89! = 89 . 88!

6. p : “2 çift asal sayıdır.”

q : “En küçük doğal sayı 3 tür.”

r : “ √18 > 3 ”

önermelerine göre aşağıdakilerin doğruluk değerini bulunuz.

7. Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerini bulunuz.

8. Aşağıdaki denklikleri doğruluk tablosu ile gösteriniz.

9.önermesinin en sade biçimini yazınız.

10. olduğuna göre p ve q önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.

11. bileşik önermesini en sade biçimde yazınız.

12olduğuna göre pl  ∧ q önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı Pasifik Yayıncılık

13.p : “∃x ∈ R, 2x − 3 = 0
q : “3 + 7 = 11”
r : “-3 + 5 > -2”
önermelerine göre aşağıdaki önermelerin doğruluk değerini bulunuz.

14. “Ali okulda ise Ali hasta değildir.” önermesinin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazınız.

15. p / 0, q / 1, r / 0 olmak üzere aşağıdaki önermelerin doğruluk değerini bulunuz.

16. p & q / 0 olduğuna göre (pl 0 q) & (p 0 q) önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

17. (p & ql) & 6(pl 0 q) / p@ / p / q olduğunu tablo yapmadan gösteriniz.

18. p / 0, q / 1, r / 0 olmak üzere, (p & q)l + (p + r) önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

19. (p + 0) 0 (p + pl) önermesinin en sade hâlini bulunuz.

20. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerini bulunuz.

21. x R, x 4 x R , x > 0 2 4 7 ! = 0 6 ! 7 A 7 + A önermesinin olumsuzunu (değilini) bulunuz.

22. “Herhangi iki tek tam sayının çarpımı tek tam sayıdır.” önermesinin hipotez ve hükmünü yazınız.

23. p : ∀x ∈ Z, –2 < x < 12) 0 (∃x ∈ N, 2x + 10 = 18) önermesinin

a) değilini
b) karşıtını
c) karşıt tersini bulunuz..

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı Pasifik Yayıncılık

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
(…..) P(x,y) : “3×3 − 2y2 + 7 ≥ 0” önermesi koşullu önermedir.
(…..) P(x,y) : “3x + y ≥ 1” önermesi açık önermedir.
(…..) p 0 (pl / q) önermesinin doğruluk değeri 1 dir.
(…..) q / (pl 0 ql) önermesi bileşik önermedir.
(…..) 6x ! R – “0, , x2 > 0 önermesi doğru önermedir.

2. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
• Doğru ya da yanlış, kesin hüküm bildiren ifadelere ……………………… denir.
• Bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına o önermenin ……………………………….. denir.
• ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak bağlaçlarından bir ya da birkaçı kullanılarak oluşturulan
önermelere …………………………… denir.
• İçinde değişken bulunan ve değişkenlere verilen değerler için doğru ya da yanlış önermeye
dönüşen ifadelere …………………… denir.
• İspat edilmeden doğruluğu kabul edilen önermelere …………………… denir.

3. P(x, y) açık önermesi için P(2, 5) önermesi doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi P(x,y) açık önermesi olabilir?
A) P(x,y) : “x3 + 2y2 −xy = 0”
B) P(x,y) : “2-x · 3y = 6k, k ∈ Z+”
C) P(x,y) : “7x + 2y ≠ 2p, p ∈ Z”
D) P(x,y) : “2y3 − 5x >0”
E) P(x,y) : “7x − y < 0”
4. I. “Ege Denizi’nde en uzun kıyı İzmir’e aittir.”
II. (2−32) ∈ Z
III. 2 + 3
Yukarıda verilenlerden hangileri önermedir?

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı Pasifik Yayıncılık

5. ( n + 1) tane farklı önerme için 64 tane doğruluk değeri olduğuna göre n kaçtır?

6.önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

7. olduğuna göre p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

8. pl 0 (q & p) bileşik önermesine denk olan en sade önerme aşağıdakilerden hangisidir?

9. q & p önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?

10. ^pl 0 rlhl& ^ql / tlhl bileşik önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisine denktir?

11. p / 1 , q / 0 ve r / 1 iken aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

12. (p^q’) ^(p<->p’) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı Pasifik Yayıncılık

13.önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

14. “∃x ∈ R, x4 < x ve ∀x ∈ R, x4 ≥ 0” önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?

15. önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

16. Yukarıdaki önermelerden hangileri p ye denktir?

17. olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir?

18.önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

19. (p’ V q’) <-> (p->q’) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

20.açık önermesini doğru yapan değer aşağıdakilerden hangisidir?.

 

9.SINIF PASİFİK  ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir