TARİH ÇIKMIŞ SORULAR

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

Bu yazımızda İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili geçmiş yıllarda çıkan Lisans , Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarında çıkmış soruları sizler için hazırladık. KPSS Tarih çıkmış soruları konu konu hazırlamamızdaki amaç sizlerin başarılarınıza  bir nebzede olsa katkı sağlamaktır.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi KPSS çıkmış soruları çözmeden önce konu tekrarı yapmanızı tavsiye ederiz.

Hepimizin bildiği gibi ÖSYM’nin sınavlarda kullandığı bir soru havuzu var. Çıkmış soruları çözerek ÖSYM’nin soru tarzlarını da anlamış olursunuz.

KPSS çıkmış soruların tamamını ÖSYM‘nin sitesinde bulabilirsiniz.

Soruların cevaplarını sayfanın alt kısmında bulabilirsiniz.

Deneme Sınavları net ailesi olarak sınava girecek arkadaşlara başarılar dileriz.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI

 

1)Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi.

   Bu durumun hangisine yol açtığı savunulamaz?

A) Hatunların ülke idaresine karışmasına

B) Dini ayaklanmaların çıkmasına

C) Ülkelerin parçalanmasına

D) Taht kavgalarının yaşanmasına

E) Üst düzey yöneticilerin, devlet yönetimine müdahalede bulunmasına

(2017 LİSANS KPSS)

2) Birinci Göktürk Devletine en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya’daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarını batıda Hazar Denizine kadar genişlemesini sağlayan hükümdar kimdir?

A)Mukan Kağan                B)Bögü Kağan       C)Tapo kağan

D)Bilge Kağan           E)İlteriş Kağan

(2016 LİSANS KPSS)

3) I. Teoman

II.Metehan

III. Kutluk Kağan

Yukarıdakilerin hangileri Asya Hun Devletine hükümdarlık yapmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

(2016 ORTAÖĞRETİM KPSS)

 

4) Türklerin demir madeninin bulunduğu dağı eriterek yaşadıkları yerden çıkmasını anlatan destan hangisidir?

A) Ergenekon B) Yaradılış       C) Bozkır    D)Türeyiş  E)Alp Er Tunga

(2015 LİSANS KPSS)

5) 562 de Bayan Han tarafından Kurulan Orta Avrupa’da kurulan 805 ‘te franklar tarafından yıkılan ve İstanbul’u iki kez kuşatan devlet?

A) Hazar B)Bulgar   C) Avar      D) Türgeş     E) Avrupa Hun

(2014 ÖNLİSANS KPSS)

6) Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya göç eden Türk kavimlerinden biri değildir?

A) Avarlar B) Peçenekler C) Hunlar  D) Kıpçaklar E) Uygurlar

(2014 ORTAÖĞRETİM KPSS)

7) İslamiyet’in kabulünden önceki Türk devletlerinin ele alınacağı “İpek Yolunda Türkler ”adlı bir sergi düzenlenecektir.

Düzenlenecek sergi, aşağıdaki devletlerden hangisini kapsamayacaktır?

Karahanlı B) Uygur C) Göktürk   D) Asya Hun   E) Avrupa Hun

(2014 ORTAÖĞRETİM KPSS)

8) Aşağıdakilerden hangisi Uygurların, kağanlarının gücünü Ay’dan aldıklarına inanmalarından dolayı unvanlarının başına “Ay” kelimesini eklemelerinde etkili olan dindir?

A) Manihaizm  B) Budizm  C) İslamiyet  D) Hristiyanlık  E) Şamanizm

(2014 LİSANS KPSS)

9) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak,

I.Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir.

II. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır.

III. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

(2013 LİSANS KPSS)

10) Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?

A) Şad   B) Kut  C) Tekin      D) Toy        E) Balbal

 

(2012 LİSANS KPSS)

 

11) I. Bilge Kağan

II. Tonyukuk

III. Bumin Kağan

Orhun Yazıtları, yukarıdaki devlet adamlarından hangilerinin dönemlerine ait bilgileri içerir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III   D) I ve II      E) II ve III

 

(2012 ÖNLİSANS KPSS)

12) Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatını oluşturduğu savunulabilir?

A) Hunlar B) Uygurlar C) Göktürkler        D) Hazarlar     E) Avarlar

 

(2012 ORTAÖĞRETİM KPSS)

13) Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Bizans kaynakları

B) Latin kaynakları

C) Çin kaynakları

D) Roma kaynakları

E) İslam kaynakları

(2012 ORTAÖĞRETİM KPSS)

14) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türklerde ölümden sonra hayatın var olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yuğ töreni düzenlenmesi

B) İyi ve kötü ruhlara inanılması

C) Bazı hayvanların kutsal sayılması

D) Toy meclisinin düzenlenmesi

E) Kurganlara ölenle ilgili eşyaların konması

(2012 ORTAÖĞRETİM KPSS)

 

15) Aşağıdakilerin hangisi Hunların neden olduğu kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir?

A) Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi .

B) Avrupa da bir Hun devletinin kurulması

C) Roma İmparatorluğu’nun bütünlüğü ve üstünlüğünü yitirmesi

D) Avrupa da skolastik düşüncenin egemen olması

E) Göktürk devletinin yıkılması

(2011 LİSANS KPSS)

16) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ten önce, Türklerde ölen kişilerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlara verilen addır?

A) Yuğ  B) Şad  C) Kurgan  D) Toy  E) Tigin

(2011 LİSANS KPSS)

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-D 4-A 5-C 6-E 7-A 8-A 9-E 10-B 11-D 12-A 13-C 14-E 15-E 16-C

 

TARİH KPSS ÇIKMIŞ SORULARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir